Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2022/2023

       Od 7 marca 2022 do 24 marca 2022

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci korzystających z Przedszkola w roku przedszkolnym 2021/2022

 

29 marca 2022

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2022/2023.

Od 01 kwietnia 2022 od godz.8.00 do 22 kwietnia 2022 do godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty składamy osobiście.

Od 01 kwietnia 2022 do 26 kwietnia 2022 do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

06 maja 2022 do godz.15.00

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

od 09 maja do 13 maja 2022

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

16 maja 2022

Zatwierdzenie ostatecznych list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych,podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych oraz utworzenie listy rezerwowej.

od 17 maja do 31 maja 2022

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2022/2023

 

Statut Publicznego Przedszkola Montessori

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Deklaracja kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

            Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia