Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2021/2022

Na rok przedszkolny 2021/2022 mamy 34 wolnych miejsc.

Od 1 kwietnia 2021 r.moga Państwo składać drogą mailową skan wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

W tytule maila proszę wpisać REKRUTACJA.

Od 19 kwietnia 2021 r. dokumenty moga Państwo składać także osobiście w biurze Przedszkola.

 

       

Od 8 marca 2021 do 25 marca 2021

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci korzystających z Przedszkola w roku przedszkolnym 2020/2021

 

29 marca 2021

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2021/2022.

Od 01 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021 do godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 01 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021 do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

07 maja 2021 do godz.15.00

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

od 10 maja do 14 maja 2021

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

17 maja 2021

Zatwierdzenie ostatecznych list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych oraz utworzenie listy rezerwowej.

 

od 18 maja do 31 maja 2021

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2021/2022

 

Statut Publicznego Przedszkola Montessori

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Deklaracja kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

            Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia