Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2019/2020

             

25 marca 2019

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2019/2020.

od 1 kwietnia godz. 8:00 do 19 kwietnia 2019 godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia do 25 kwietnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

26 kwietnia 2019

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

 

od 29 kwietnia do 8 maja 2019

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

14 maja 2019

Zatwierdzenie ostatecznych list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych oraz utworzenie listy rezerwowej.

 

od 15 maja do 31 maja 2019

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2019/2020

 

Statut Publicznego Przedszkola Montessori

Regulamin postępowania rekrutacyjnego 2019

Deklaracja kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020