Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2020/2021

             

19 marca 2020

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2020/2021.

Na rok przedszkolny 2020/2021 w Przedszkolu jest 19 wolnych miejsc.

Nowy termin od 4 maja godz. 8:00 do 15 maja 2020 godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prosimy o składanie w/w dokumentów drogą mailową na adres Przedszkola biuro@przedszkolemontessori.info.

od 18 maja do 19 maja 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 maja 2020

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

od 22 maja do 29 maja 2020

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

02 czerwca 2020

Zatwierdzenie ostatecznych list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych oraz utworzenie listy rezerwowej.

 

od 03 czerwca do 22 czerwca 2020

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2020/2021

Zapraszam do biura Przedszkola z wyjątkiem piątków 5, 12, 19 czerwca 2020 r.

 

Statut Publicznego Przedszkola Montessori

Regulamin postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Deklaracja kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

O OO

            Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia