Szanowni Państwo,

Z powodu sytuacji pandemicznej zajęcia Montessorki zostają zawieszone do odwołania.

                                                                                                           

                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola

 

Montessorki w roku szkolnym 2020/2021

zajęcia dla dzieci w wieku 2 - 5 lat

                                        

Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz:

-  wspierać naturalny rozwój dziecka,

- rozbudzać ciekawość otaczającym światem, 

- stwarzać dziecku okazję do wielozmysłowego doświadczania i poznawania świata, 

- miło i ciekawie spędzić z dzieckiem sobotnie przedpołudnie, 

- poznać, co dzieci robią w naszym przedszkolu na co dzień, 

zapraszamy na nasze sobotnie zajęcia w przedszkolu.

                                                   

Proponujemy na nich:

- doświadczenia stymulujące zmysły (wielozmysłowe poznawanie świata),

- zabawy multisensoryczne (np. słuchanie muzyki odtwarzanej i na żywo, zabawy ruchowe przy muzyce, eksperymentowanie z wodą, poznawanie przyrody ożywionej  i nieożywionej, zabawy z piaskiem kinetycznym, masą solną, plasteliną, gliną, mąką, kaszą, ryżem, itp., zajęcia plastyczne, konkstrukcyjne),

- zajęcia z rytmiki i logarytmiki,

- słuchanie muzyki na żywo, wykorzystanie gry na instrumencie do zajęć z dziećmi,

- ćwiczenia praktycznego dnia, np. naukę przelewania, przesiewania, zapinania guzików, nawlekania,  segregowania, zabawę z pudłem sensorycznym,

- poznawanie wartościowej literatury dla dzieci, np. książek obrazkowych, słuchanie książek czytanych przez prowadzącego,

- teatr Kamishibai, 

- poznawanie podstawowych pomocy rozwojowych Montessori, pracy na pomocach i z pomocami,

- zabawę na dużym placu zabaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem naszych zajęć jest:

- wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, 

- budzenie ciekawości otaczającym światem, 

- niesienie radości z eksperymentowania i doświadczania,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej, smakowej, słuchowej, wzrokowej (ćwiczenia stymulujące zmysły),

- zaspokajanie naturalnej potrzeby działania, aktywności, manipulowania na przedmiotach, 

- integracja dzieci,

- wspieranie adaptacji do przedszkola,

- otwieranie się na naszą lokalną społeczność.

Ważne jest aby rodzice aktywnie wspierali dziecko podczas zajęć. Pomaga to dzieciom w pozbywaniu się barier i otwieraniu na nowe doświadczenia. Dzieci czują się pewniej, gdy wiedzą, że rodzic jest obok!       

 

Nasze zajęcia mają również cele adaptacyjne. Dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola mogą okazać się bardzo pomocne w procesie adaptacji. Adaptacja ma na celu zmniejszenie lub zniwelowania strachu przed przedszkolem.

 

Dodatkowe punkty w rekrutacji

Rodzice, którym spodoba się nasza metodyka pracy i chcieliby zapisać dziecko do naszego przedszkola, otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na rok przedszkolny 2021/22. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów jest uczestnictwo w przynajmniej połowie sobotnich zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w soboty, w godz. 10.00- 12.00 (1 godz. zajęć w sali  + 1 godz. swobodnej zabawy na placu zabaw), według kalendarza przedszkolnego,  zamieszczonego na stronie przedszkola.  

Chętnych do zapisania dziecka na zajęcia zapraszamy do przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@przedszkolemontessori.info , najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia.

Jednorazowy koszt zajęć  to 30 zł, karnet na 5 zajęć do wykorzystania podczas następujących po sobie 7 zajęć  to 120 zł. 

Opłaty można dokonać gotówką .

 

Harmonogram zajęć:

  • październik - maj  ( zajęcia dla wszystkich, dziecko+ rodzic)- zajęcia płatne,

  • maj - czerwiec (zajęcia bez rodziców)- zajęcia płatne

  • lipiec ( zajęcia tylko dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok przedszkolny 2021/22, tylko dzieci)- zajęcia bezpłatne, adaptacyjne.

 

Prosimy o przynoszenie na zajęcia obuwia na zmianę. Pomoże nam to w utrzymaniu czystości w przedszkolu.

 

doświadczanie.png
manipulowanie.png