top of page

Szanowni Państwo,
na podpisywanie oraz odbiór umów między Przedszkolem a Rodzicami na korzystanie z usług Przedszkola w roku przedszkolnym 2023/2024 zapraszamy do biura Przedszkola
we wtorek 30.05.2023 r. w godzinach od 08.00 do 15.00

Nagłówek 1

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2023/2024

       Od 6 marca 2023 do 24 marca 2023

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci korzystających z Przedszkola w roku przedszkolnym 2023/2024

28 marca 2023

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2023/2024.

Od 03 kwietnia 2023 od godz.8.00 do 20 kwietnia 2023 do godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 03 kwietnia 2023 do 25 kwietnia 2023 do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnian
ie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

05 maja 2023 do godz.15.00

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

od 08 maja do 12 maja 2023

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

15 maja 2023

Zatwierdzenie ostatecznych list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych,podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych oraz utworzenie listy rezerwowej.

od 16 maja do 31 maja 2023

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2023/2024

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Deklaracja kontynuacji

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Informujemy I

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia na rok szkolny 2023/2024

bottom of page