top of page

Nagłówek 1

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2024/2025

       Od 4 marca 2024 do 22 marca 2024

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci korzystających z Przedszkola w roku przedszkolnym 2024/2025

26 marca 2024

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2024/2025

19 miejsc

Od 2 kwietnia 2024 od godz.8.00 do 17 kwietnia 2024 do godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 2 kwietnia 2024 do 22 kwietnia 2024 do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 maja 2024 do godz.15.00

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

od 8 maja 2024 do 17 maja 2024

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

20 maja 2024

Zatwierdzenie ostatecznych list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych,podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych oraz utworzenie listy rezerwowej.

od 21 maja 2024 do 7 czerwca 2024

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2024/2025

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Deklaracja kontynuacji

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia na rok szkolny 2024/2025

bottom of page