top of page

Nagłówek 1

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok przedszkolny 2024/2025

       Od 4 marca 2024 do 22 marca 2024

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci korzystających z Przedszkola w roku przedszkolnym 2024/2025

26 marca 2024

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na rok przedszkolny 2024/2025

Od 02 kwietnia 2024 od godz.8.00 do 17 kwietnia 2024 do godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 02 kwietnia 2024 do 22 kwietnia 2024 do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

08 maja 2024 do godz.15.00

Poinformowanie rodziców dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

od 08 maja 2024 do 17 maja 2024

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

20 maja 2024

Zatwierdzenie ostatecznych list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych,podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych oraz utworzenie listy rezerwowej.

od 21 maja 2024 do 07 czerwca 2024

Podpisywanie umów między przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku przedszkolnym 2024/2025

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Deklaracja kontynuacji

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia na rok szkolny 2024/2025

bottom of page